25 lutego 2018

Łukasz Jakubczak

mgr pedagogiki specjalnej,
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień PARPA,
interwent kryzysowy,
tel. 792 75 02 25

 

 

Bądź zmianą,
którą pragniesz ujrzeć w świecie” 
Mahatma Gandhi

 

Kwalifikacje:

 • certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień PARPA (Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),

 • Pedagogika Specjalna na Dolnośląskiej Szkole Wyższej (specjalizacja: resocjalizacja),

 • specjalistyczne szkolenie przygotowujące do prowadzenia Programu Ograniczania Picia zgodne z „zaleceniami do tworzenia i realizowania programów ograniczania picia w placówkach leczenia uzależnień” opracowanych przez PARPA,

 • specjalistyczne szkolenie „Implikacje do terapii w zakresie uzależnień behawioralnych na bazie wiedzy seksuologicznej”,  realizowane przez Karkonoskie Towarzystwo Psychoprofilaktyczne „Refugium” na zlecenie KBPN,

 • absolwent cyklu szkoleń „Stawka warta szkolenia program szkolenia – 2016 – dla uczestników szkoleń certyfikowanych akredytowanych przez PARPA I KBPN” i „Stawka większa niż życie – Dialog motywujący w pracy z osobami uzależnionymi behawioralnie” – szkolenie podnoszące kwalifikacje w zakresie pomocy psychoterapeutycznej dla osób uzależnionych od hazardu i innych uzależnień behawioralnych. Podmiot szkolący „Błękitny Krzyż” na zlecenie KBPN,

 • specjalistyczne, certyfikowane szkolenie z zakresu interwencji kryzysowej, organizowane przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu,

 • specjalistyczne szkolenie dla osób prowadzących zajęcia profilaktyczne w zakresie problematyki HIV/AIDS i narkomanii, zorganizowane przez Polską Fundację Pomocy Humanitarnej Res Humanae i Krajowe Centrum ds. AIDS,

 • specjalistyczne szkolenie „Rola etyki w pracy terapeuty uzależnień” – organizowanym przez Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ i Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym PODWALE SIEDEM.

Doświadczenie zawodowe:

 • specjalista psychoterapii uzależnień w Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED
 • specjalista psychoterapii uzależnień w Ośrodku Profilaktyczno – Leczniczym Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ – aktualnie,

 • specjalista psychoterapii uzależnień w Poradni „PrzyStań” przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym PODWALE SIEDEM – aktualnie,

 • Terapeuta Programu Ograniczania Picia
 • Terapeuta Candis
 • piszę artykuły do „Świata Problemów” – czasopismo branżowe,

 • wieloletni współpracownik IPIN w Warszawie,

 • specjalista psychoterapii uzależnień w ośrodku leczenia uzależnień „Nadzieja”,

 • prowadzę profilaktykę uzależnień oraz profilaktykę HIV/AIDS dla młodzieży szkolnej,

 • streetworker, partyworker,

 • oraz wiele innych działań w obszarze Redukcji Szkód i Profilaktyki Uzależnień.

Poddaję się regularnej superwizji.