Dramaterapia

W imieniu Ośrodka Terapii Integralnej Marek Szczęsny

mamy przyjemność zaprosić Państwa na warsztaty DRAMATERAPII

Warsztaty te dają możliwość zdobycia umiejętności pracy z grupami technikami teatralnymi i dramowymi.

Zajęcia skonstruowane są tak, aby uczestnicy mieli okazję pracy w trzech obszarach:

Rozwoju osobistego – zyskanie świadomości relacji ja-ty, ja-grupa. Jaki tworzę obraz siebie?

Świadomość własnych potrzeb, własne zasoby i ograniczenia w pracy z innymi, techniki relaksacji.

Warsztatowe umiejętności pracy technikami teatralnymi i dramowymi – artykulacja, impostacja głosu, plastyka

ciała, praca z tekstem, budowa scenariusza, etiudy teatralne, kompozycja spektaklu, prawa sceny, rola muzyki,
scenografii w teatrze. Techniki dramowe.

Integracja tych umiejętności w obszarze terapii, w pracy z dziećmi, dorosłymi, osobami niepełnosprawnymi ruchowo i upośledzonymi umysłowo.

Adresaci: pedagodzy, psycholodzy, trenerzy, terapeuci, pracownicy świetlic socjoterapeutycznych, nauczyciele, osoby pracujące z grupami, studenci.

Termin: 13 – 15 listopada 2015r.

(13.11.2015-od 16:00-20:00, 14.11.2015- od 9:00-18:00, 15.11.2015- od 9:00-13:00)

Zapisy pod numerem tel. : 601 053 458 (p. Marek Szczęsny)