19 maja 2017

Grzegorz Ocharski

psychoterapeuta, pedagog, mediator, tel. 609 984 147

Ważny jest dla mnie człowiek. Istotą pracy jest zrozumienie i akceptacja oraz wyznaczanie

granic. Pracuje indywidualnie z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i seniorami oraz rodzinami.

Oferuję także terapie par oraz rodzinną, szczególnie pomoc i wsparcie dla młodych rodziców

w początkowym okresie niemowlęcym jak również w okresie dorastania dziecka. Prowadzę

grupy terapeutyczne oraz samorozwoju, organizuje warsztaty i szkolenia.

 

Motto: „Ważne jest nie to, co ze mną zrobiono, lecz to, co ja sam zrobiłem z tym, co ze mną

zrobiono.” – Jean Paul Sartre

Kwalifikacje

  • Szkoła Psychoterapeutów i trenerów ITG w Krakowie
  • Studia Podyplomowe Pedagogiki Resocjalizacyjnej na UWr
  • Stała superwizja pracy terapeutycznej
  • Udział w szkoleniach i konferencjach

Staż pracy – 12 lat