27 marca 2017

Praca z ciałem

Praca z ciałem wspiera wszelkie oddziaływania psychologiczne.

Ponieważ jesteśmy psycho-fizyczną całością, to, co wypracujemy sobie w emocjach i w umyśle warto wesprzeć ruchem w ciele, zniwelowaniem napięć, rozluźnianiem zestresowanych mięśni. I służą nam do tego różne techniki i metody.

Sesje psychologiczne, coachingowe – jeśli Klient wyraża taką chęć i gotowość – rozszerzamy o ćwiczenia relaksacyjne, oddechowe, medytacyjne, wizualizacyjne. Korzystamy też z elementów choreoterapii, z terapii tańcem i ruchem. Ponadto używamy technik z bioenergetyki Lowena oraz TRE.