20 października 2017

Psychoterapia uzależnień

W naszym podejściu do leczenia uzależnień na pierwszym miejscu stawiamy człowieka – z jego historią, ze sposobami radzenia sobie z tym, co go w życiu spotyka, z jego zasobami, mocnymi stronami i z całym zapleczem, którym dysponuje i z którego może skorzystać. A dopiero na kolejnym miejscu jest problem, z którym się trzeba uporać – czyli uzależnienie od konkretnej substancji czy specyficznego zachowania.

Jest to ważne, gdyż w ten sposób unikamy etykietowania, czyli oceny człowieka poprzez jego zachowanie czy jego trudności.

Więc na pierwszym miejscu jest człowiek, a nie problem. Takie podejście – czyli podążanie za Klientem i dostosowywanie sposobów leczenia do jego konkretnych, indywidualnych potrzeb i cech – umożliwia uzyskanie lepszych wyników leczenia. Podchodzimy do kwestii uzależnień w sposób holistyczny – patrzymy, co towarzyszy uzależnieniu, szukamy przyczyny – tego źródła niedosytu, które ciągle boli. Pracujemy na zasobach, korzystamy z różnych podejść terapeutycznych, takich jak terapia humanistyczna i poznawczo – behawioralna oraz z podejścia systemowego, proponujemy także Program Ograniczenia Picia dla osób nadużywających alkoholu.

Postrzegamy Klienta jako autonomiczną jednostkę, która ma prawo wyboru celów i metod leczenia. Rolą terapeuty jest pomoc w odkryciu motywacji Klienta do zmiany i wspomaganie procesu zmiany nałogowych zachowań w zachowania konstruktywne poprzez odpowiedni dobór narzędzi i metod terapeutycznych. Terapeuta doradzi i wesprze, podejdzie elastycznie – będzie takim “trenerem personalnym”.

Nasza oferta obejmuje:

 • terapię uzależnień od substancji chemicznych (alkohol, narkotyki w tym dopalacze itp.)
 • terapię uzależnień behawioralnych (seks, hazard, zakupy, media)
 • Program Ograniczenia Picia
 • konsultacje rodzinne
 • praca z osobą współuzależnioną
 • Terapia Candis

I jeszcze o tym, co to jest POP, czyli Program Ograniczenia Picia:

Program Ograniczania Picia nakierowany jest na poprawę funkcjonowania psychospołecznego Klienta, w tym na zmianę jego postawy wobec spożywania alkoholu. Obejmuje oddziaływania indywidualne i/lub grupowe nakierowane na wypracowanie zdyscyplinowanego wzoru konsumpcji alkoholu, zgodnego z ustalonym wspólnie z terapeutą planem picia, zawierającym zestaw zasad dotyczących używania alkoholu (ilość, częstość, kontekst, czas i miejsce).

W Programie Ograniczania Picia terapeuta nastawiony jest na współpracę z Klientem i szanuje jego wybory. Działanie w programie obejmuje wspólne uzgodnienia z Klientem i jest dostosowywane do jego aktualnej sytuacji, możliwości i motywacji. Za zgodą Klienta terapeuta udziela mu informacji o możliwościach i konsekwencjach różnych wyborów, a także wzmacnia jego poczucie samoskuteczności.

POP to oferta dla osób:

– pijących alkohol szkodliwie,

– uzależnionych od alkoholu, szczególnie:

 • nie mających przeciwwskazań zdrowotnych do używania alkoholu,
 • nie akceptujących trwałej abstynencji jako celu terapii,
 • w początkowej fazie uzależnienia,
 • z mniejszym nasileniem objawów uzależnienia,
 • doświadczających mniejszej ilości problemów związanych z piciem,
 • lepiej funkcjonujących społecznie,
 • młodszych.