24 kwietnia 2019

Voice Dialogue

Co to jest Voice Dialogue (Dialog z Głosami)?

Voice Dialogue (Dialog z Głosami) jest metodą rozwoju świadomości opartą o psychologię wielu ja, w której zakłada się, że składamy się z wielu podosobowości, z różnych ja. Metoda ta pozwala na bezpośredni dostęp do tych podosobowości (głosów, energii) i pracę poprzez rozmowę z nimi. Ma silnie integrujący i uwalniający charakter. Pozwala na szybką i efektywną pracę z różnego rodzaju problemami i wspomaga proces rozwoju świadomości poprzez wzmocnienie Świadomego Ja, oddzielonego od wszystkich głosów.

Czym są głosy?

Różne ja (głosy, podosobowości) wykształcają się w trakcie procesu rozwoju osobowości. Proces ten przebiega u każdego inaczej, w zależności od warunków w jakich rozwijamy się i dorastamy. Uczymy się, że te czy inne zachowania pozwalają nam osiągać cele i z czasem tracimy dostęp do całego spektrum możliwych energii, utożsamiając się z kilkoma podstawowymi sposobami funkcjonowania. W ten sposób często tracimy dostęp do naszej podstawowej bezradności oraz energii instynktownych i usztywniamy się.
Voice Dialogue pozwala uświadomić sobie podstawowe wzorce funkcjonowania (podstawowe ja) i odzyskać bezpośredni dostęp do różnego rodzaju energii, które mogą nam służyć, a o których istnieniu może nawet zapomnieliśmy.

Jak działa Voice Dialogue?

W Voice Dialogue, rozpoznając różne ja (głosy), zwracamy się do każdego z nich bezpośrednio i angażujemy się w rozmowę z nimi, traktując je jako odrębne części. Podstawą pracy jest uświadomienie sobie istnienia tych różnych części. W trakcie pracy fizycznie rozdzielamy różne energie przesiadając się za każdym razem, gdy chcemy rozmawiać z innym ja.
Sesje Voice Dialogue trwają około 1,5 godziny.

Inni o Voice Dialogue:

“Uważam proces Voice Dialogue za jedno z najpotężniejszych narzędzi wewnętrznego rozwoju, z jakimi się zetknęłam. Wiele zmienił on w moim życiu, a także w życiu innych znanych mi osób. Mam poczucie, że zrozumienie i stosowanie tej metody może odnieść skutek w postaci pogłębienia świadomości nie tylko indywidualnej, lecz również zbiorowej, obejmującej całą naszą planetę.”
Shakti Gawain, autorka “Twórczej wizualizacji”

„Voice Dialogue ma dwa korzenie: terapię Junga i Gestalt. W procesie tym chodzi o to, aby podnieść poziom swojej świadomości. Nie jestem terapeutą, ale według mojej oceny to najzdrowsza i najlepsza terapia, jaka istnieje. Oczywiście, na różne dolegliwości i u różnych osób stosuje się różne terapie, ale Voice Dialogue okazuje się wyjątkowo skuteczny.”
Genpo Merzel, autor „Big Mind”