21 marca 2018

Program Ograniczania Picia

Program Ograniczania Picia (POP)
jest rekomendowanym krótkoterminowym programem PARPA (Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

Skierowany jest do osób mających trudność z kontrolą spożywanego alkoholu. Pozwala on na ograniczenie, czyli zmniejszenie limitów spożywanego alkoholu, a także na zaplanowanie czasu i miejsca jego spożywania.

Program Ograniczania Picia nakierowany jest na poprawę funkcjonowania psychospołecznego Klienta, w tym na zmianę jego postawy wobec spożywania alkoholu. Obejmuje oddziaływania indywidualne i/lub grupowe nakierowane na wypracowanie zdyscyplinowanego wzoru konsumpcji alkoholu, zgodnego z ustalonym wspólnie z terapeutą planem picia, zawierającym zestaw zasad dotyczących używania alkoholu (ilość, częstość, kontekst, czas i miejsce).

W Programie Ograniczania Picia terapeuta nastawiony jest na współpracę z Klientem i szanuje jego wybory. Działanie w programie obejmuje wspólne uzgodnienia z Klientem i jest dostosowywane do jego aktualnej sytuacji, możliwości i motywacji. Za zgodą Klienta terapeuta udziela mu informacji o możliwościach i konsekwencjach różnych wyborów, a także wzmacnia jego poczucie samoskuteczności.

POP to oferta dla osób:

 • pijących alkohol szkodliwie,
 • uzależnionych od alkoholu, szczególnie:
  • nie mających przeciwwskazań zdrowotnych do używania alkoholu,
  • nie akceptujących trwałej abstynencji jako celu terapii,
  • w początkowej fazie uzależnienia,
  • z mniejszym nasileniem objawów uzależnienia,
  • doświadczających mniejszej ilości problemów związanych z piciem,
  • lepiej funkcjonujących społecznie,
  • młodszych.

POP w 5 krokach:

 1. Wspólnie układamy plan zmiany.
 2. Proponujemy 12 spotkań, raz w tygodniu.
 3. Nie oceniamy Ciebie i Twojego życia.
 4. Pomagamy zając się twoimi trudnościami na tu i teraz.
 5. Zawsze masz możliwość dalszej pracy po ukończeniu programu POP.

Zapraszamy!

Maciej Schodnicki – tel. 667 966 519

Łukasz Jakubczak – tel. 792 750 225