15 kwietnia 2020

Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Katarzyna Zaremba usługi psychologiczne z siedzibą we Wrocławiu (50-010) przy ul. Podwale 65/1. Kontakt z Administratorem możliwy jest w drodze elektronicznej pod adresem: katarzyna.zaremba@psycholog.info.pl
    lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 662 880 171
  2. Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, b, c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych RODO do celów wynikających z przepisów prawa.
  3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny wynikający z przepisów prawa, umów i zgód jakie otrzymamy od Państwa na przetwarzanie danych, jednak nie dłużej niż 2 miesiące w przypadku opinii oraz do momentu wycofania zgody w przypadku korespondencji poprzez e-mail.
  4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych
    osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego :Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizacja wyżej wymienionego celu.