Intensywny Trening Wzbudzania Odwagi – już od maja!

Centrum Coachingu i Psychoterapii

serdecznie zaprasza na grupowy

Intensywny Trening Wzbudzania Odwagi!

Pamiętaj, że odważnym nie jest ten, kto się nie boi – wtedy nie może być mowy o odwadze!

Odważnym jest ten, kto działa pomimo swoich lęków.

I do tego chcemy Cię przygotować – do działania pomimo lęku w imię realizacji własnych celów, pomysłów, marzeń. Abyś miał z tego korzyści.