Ponownie warsztaty uczące technik dramowych!

Zapraszamy serdecznie na

warsztaty uczące technik teatralnych i dramowych

do wykorzystania z pracy z grupami.

Podczas zajęć uczestnicy mają okazję do:

  1. Zwiększenia świadomości własnego funkcjonowania w relacji z drugą osobą i relacji z grupą – zyskujemy odpowiedź na pytanie: jaki tworzę obraz siebie? Powiększa się nasza świadomość własnych potrzeb, osobistych zasobów i ograniczeń w pracy z ludźmi. Uczymy się technik relaksacji.
  2. Zyskania warsztatowych umiejętności pracy technikami teatralnymi i dramowymi – uczymy się artykulacji, impostacji głosu, plastyki ciała, pracy z tekstem, budowy scenariusza etiud teatralnych, kompozycji spektaklu, praw sceny, roli muzyki, scenografii w teatrze.
  3. Zintegrowania tych umiejętności w obszarze terapii, w pracy z dziećmi, dorosłymi, osobami niepełnosprawnymi ruchowo i upośledzonymi umysłowo.

Adresaci warsztatów: pedagodzy, psycholodzy, trenerzy, terapeuci, pracownicy świetlic socjoterapeutycznych, nauczyciele, osoby pracujące z grupami, studenci.

Termin: 12 – 13 listopada 2016r.; sobota (9.00-18.00), niedziela (9.00-13.00)

Koszt: 250 zł.

Zajęcia prowadzi: Marek Szczęsny

Dodatkowe informacje i zapisy: Marek Szczęsny, tel. 601 053 458, otipsychoterapia@o2.pl

Uwaga!

Wpłata zaliczki w wysokości 50%

na konto nr: 84 1050 1911 1000 0090 6437 9275