Skuteczny terapeuta

Usiadłam wygodnie, wzięłam głęboki oddech i zajrzałam w siebie. Odłożyłam na bok wszystko, czego się nauczyłam, odrzuciłam wszelkie indoktrynacje, którym uległam. Przestałam myśleć o tym, co terapeuta powinien, jaki być musi, a jaki być nie może. Zajrzałam do swojego wnętrza. Zobaczyłam, jakim jestem człowiekiem. Takim właśnie jestem terapeutą.

Jeśli chcę się rozwijać jako terapeuta, rozwijam się jako człowiek. Poznaję siebie. I wzbogacam. Jestem, jaka jestem – i to jest moją siłą.

***

Jeffrey A. Kottler w swojej książce „Skuteczny terapeuta” opisał wskazówki, którymi my, terapeuci, możemy się posiłkować. Jest to prawdziwe wyzwanie, które warto podjąć 🙂 Przedstawiam je po swojemu.

Skuteczny terapeuta:

 1. Ma interesującą osobowość, czyli: jest sympatyczny, stwarza poczucie pewności i bezpieczeństwa. W kwestii obrazu siebie czuje, że jest w porządku taki, jaki jest. Ma łatwość nawiązywania kontaktów oraz pozytywną energię – pogodę ducha, entuzjazm, dowcip, ale też zdecydowanie.

 2. Jest zdrowy psychicznieumie rozwiązywać własne problemy i ma rozwiniętą samokontrolę. W relacji z Klientem jest sobą, nikogo nie udaje, umie wykorzystać własne mocne strony.

 3. Ma energię i pasję do tego, co robi. Czuje się pewnie w działaniach, które podejmuje wobec Klienta.

 4. Umie wywierać wpływ z szacunkiem do Klienta i uważnością na niego, dając mu swobodę. Jednocześnie uznaje, że Klient także wywiera na niego wpływ. Dostrzega, że uczy się od swoich Klientów i że dzieki nim wzbogaca swoje doświadczenia.

 5. Umie budzić u Klienta zaangażowanie, także poprzez własny entuzjazm do współpracy z drugą osobą.

 6. Ma poczucie humoru i optymizm, potrafi dostrzec zabawne strony sytuacji. Umie wprowadzić do trudnej sytuacji elementy radosne, a także przełamywać opór żartem, gdy trzeba – rozładowywać atmosferę.

 7. Okazuje troskę i współczucie, prawdziwą życzliwość.

 8. Jest wiarygodny i pewny siebie – bo żyję w zgodzie ze sobą. Jest naturalny i ciepły. Czuje się pewnie i na miejscu nawet wtedy, gdy nie do końca rozumie, co się w danym momencie dzieje i co ma w tej chwili zrobić – bo wierzy, że wspólnie z Klientem znajdą właściwe rozwiązanie.

 9. Jest cierpliwy – doskonale rozumie, że Klient musi pokonać swoje obawy, lęki, opory, a nie jest to łatwe. Pamięta, że tempo określa Klient, który ma słuchać siebie, a nie terapeuty.

 10. Akceptuje własną niedoskonałość – popełnia błędy i umie się do tego przyznać oraz wyciągnąć wnioski. O nic nie obwinia Klienta. Ma świadomość własnych słabych punktów, wie, co jest jego piętą achillesową.

 11. Umie prosić o pomoc.

 12. Ma wrażliwość, czyli w obserwacji rzeczywistości posługuje się wszystkimi zmysłami – także intuicją – i umie nadawać znaczenie tym obserwacjom.

***

Uff… Nieźle, prawda?

Pamiętam o tym, że nie jestem doskonała i że popełniam błędy. Jednocześnie wiem, że jestem na właściwej drodze. Dopóki jest we mnie pokora i świadomość, że każdy, kogo spotykam, może być moim nauczycielem – stoję mocno na ziemi.

Katarzyna Zaremba